چه فرق می کند

دورم ز تو لیک از دلت

اندر دل من روزنی است

زان روزن دزدیده تو

هر دم نگاهم می کنی

-----------------------

دوری ز من لیک از دلم

اندر دل تو روزنی است

زان روزن دزدیده من

هر دم نگاهت می کنم

 

/ 0 نظر / 21 بازدید