سعدی ...

ای یار ِ
جفا کرده‌ی
پیوند بریده،

این بود وفاداری و عهد تو ندیده؟


در کوی تو معروفم
از روی تو محروم.
: گرگ ِ دهن آلوده‌ی یوسف ندریده.


ما هیچ ندیدیم
همه شهر بگفتند

افسانه‌ی مجنون به لیلی نرسیده.

/ 0 نظر / 22 بازدید